Лекарски практики

Амбулатория за първична медицинска помощ

Амбулатория за първична медицинска помощ

   

Лекари

Име

Адрес на практика

Телефон

№ на практика

"АИППМП - Д-Р АЛБЕНА ДЮЛГЕРОВА" ЕООД

Д-р Албена Димитрова Дюлгерова

гр. Черноморец, ул. Оборище № 15

0550 4 20 44

0221111020

ЕТ ИППМП - д-р Бончо Градинаров

Д-р Бончо Ангелов Градинаров

гр.Созопол, ул.Републиканска 1, каб.1

0886525182; 0550/22376

0221111017

Доктор Кръстева - АПИМП  ЕООД

Д-р Йорданка Димитрова Кръстева

гр.Созопол, ул.Републиканска 1, каб.1

0888853073; 055023400              

0221111006

"ИППМП МЦ Св. Николай"" ЕООД

Д-р Николай Вениаминов Таслаков

гр. Созопол, ул. Одеса № 33

0878355727

0221111021

 

Амбулатория за специализирана медицинска помощ

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

   

 Лекари

Име

Адрес на практика

Телефон

№ на практика

ИПСМП - д-р Людмил Младенов

Д-р Людмил Тодоров Младенов

гр.Созопол, в.с.Дюни, Холидей вилидж; каб.2 - ул.Републиканска 39

089886789

0221121005

УНГ

"ИПСМП доц. д-р Валентин Стоянов" ЕООД

Д-р Валентин Костов Стоянов

гр. Созопол, ул. Средна гора № 26

0888611104

0221121006

 

Втори кабинет на лица с основна регистрация в друга община

 

Адрес на практика

Телефон

"Самостоятелна медико-диагностична клинична лаборатория-Лина" ЕООД

гр.Созопол, ул.Хан Крум 2, ет.1

0204141004

 

/ 1-ви каб. - Бургас /

 

Д-р Иван Петров Терзиев

гр. Созопол, ул.Мусала 25

0215112030

 

/ 1-ви каб. -Несебър /

 

 

Стоматолози

Стоматолози

Име

Адрес на практика

Телефон

№ на практика

ЕТ д-р Николинка Заптиева-Сиракова - АИППП по дентална медицина

Д-р Николинка Андонова Заптиева-Сиракова

с.Черноморец, общ.Созопол, ул.София 15

0899107637

0221112011

"АИППДП СОЗОПОЛДЕНТ" ЕООД

Д-р Елена Георгиева Котакова

гр.Созопол, ул.Маяк 1А

0888303711

0221112002

ЕТ Д-р Манол Манолов - АИППП по дентална медицина

Д-р Манол Христов Манолов

гр.Созопол, ул.Странджа 24 - партер, офис 3

0898755002

0221112013

ЕТ Д-р Неделчо Огнянов - АИПП дентална помощ

Д-р Неделчо Огнянов Танев

гр.Созопол, ул.Одеса 1, х.Флагман

0886872132

0221112014

ЕТ АИППМП - д-р Станимир Живков

Д-р Станимир Ангелов Живков

гр.Созопол, ул.Яни Попов 8

0887384936;                 0550-222-98

0221112001

Хосписи

"ХОСПИС МИЛАДИНОСКИ" ЕООД

Д-р Димче Боро Миладиноски

гр. Черноморец, ул. Антон Страшимиров № 1

0879106766

0221351001