Навън

Всеки стопанин трябва да знае, че разходките на кучета не са позволени на детските площадки. Тази забрана е записана и в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Забранено е извеждането на кучето без повод, а на агресивните и едри кучета без намордник. Собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат мерки животните да не замърсяват обществените места и да не създават опасност за хората или други животни. При разходка трябва да се носи паспортът на кучето и да се представя за проверка при поискване от общинските власти. Нарушението на забраните или неизпълненията на задълженията може да донесе глоба от 100 лв.