Предложение за именуване на две новообразувани улици в гр. Черноморец

СЪОБЩЕНИЕ
за
предложение за именуване на две новообразувани улици в гр. Черноморец

                Първата новообразувана улица в гр. Черноморец е поземлен имот с идентификатор 81178.501.654. Предлагам тя да бъде именувана с името ,,Георги Николов Герджиков‘‘. Георги Николов Герджиков е посветил голяма част от живота си в събирането и изучаването на историята, етнографа и фолклора на Черноморец. В резултат на неговия труд излиза книгата ,, И го наименували село Свети Никола‘‘. Тя е единствена по рода си. В нея той разказва за развитието на Черноморец (Свети Никола) от заселването на първите му жители до наши дни. Описани са битът и културата, поминъкът, обичаите, носиите на жителите. Предадени са много спомени и разкази на очевидци, легенди и предания.

Втората новообразувана улица е поземлен имот с идентификатор 81178.502.64. Предлагам тя да бъде именувана с името ,,Роза‘‘, тъй като всички улици в този район носят имена на растения.

Именуване на улиците е необходимо във връзка с получаване на административни адреси.

Предложения за други имена на тези две улици се приемат до 05.07.2023г т.е. до две седмици след публикуването на съобщението.

Категория: