За връзка с отдел „Чистота“

Стоян Каракашев

Мл. Специалист
0550/4 27 08