Природа

Богата и разнообразна е природата край Черноморец. Крайбрежните склонове на Странджа плавно и красиво се потапят в морето.Това съчетание от гора и море прави мястото уникално като видове растителност и разнообразие от бозайници, птици, риби и влечуги.

Растителната покривка в района е характерна за Южното ни крайбрежие. В горите растат дъб, габър, ясен, бряст и клен. Сребристата липа по североизточната част на Бакърлъка е едно от най-хубавите дървета по този край.

1-1

Районът е с богато разнообразие от храсти, плодни дървета, увивни растения, билки. По заблатените места се среща тръстика, мента,бяло блатно кокиче, водна детелина и др.

Днес тихите дворове на черноморските къщи носят неповторим уют-щедри на люляк, рози, нарциси, с аромат на смокини, нар и райски ябълки.

3-1
3-2
3-3

Изключително разнообразен е животинският свят на Странджа и крайбрежието. По своето рибно богатство Природен парк „Странджа“ е сред първите в Европа.

От световна величина са голяма част от установените 269 вида птици. Над Черноморец преминава големия прелетен път на птиците в Европа – Via Pontica.

4-1
2-2

Тук могат да бъдат наблюдавани огромни ята бели щъркели, стотици пеликани, лебеди, осояди, мишеловки и кресливи орли. Обичайните бозайници за района са дивите свине, сърни, зайци.

Край брега и във водата ловуват много гларуси и чайки.

5-1
5-2

Още от старо време са познати няколко вида есетрови риби – моруна, лаврак и др. Най-големи са пасажите от паламуд, лефер, чернокоп, скумрия, сафрид. Срещат се и кефал, калкан, четири вида попчета, цаца и други.

По крайбрежието има десетина вида миди, но най-разпространена е черната мида, която е храна на много морски животни и птици. Почти навсякъде подводните скали са покрити с черни миди, зелени и кафяви водорасли.