За връзка с отдел „Счетоводство“

Нина Кьосева

 

Гл. Счетоводител
0550/4 23 25

Стефка Иванова

 

Счетоводител
0550/4 23 25