Фотоконкурс „ Ежедневието в Черноморец чрез образи“

 

РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУРСА

„ Ежедневието в Черноморец чрез образи“

fotokonkurs 

 1. ОРГАНИЗАТОР

Кметство Черноморец организира  фотоконкурс на тема „Ежедневието в Черноморец чрез образи“ .

Фотоконкурсът има за цел да популяризира представата на хората за града, да разкрие чрез фотографии културното и природното богатство.

Снимките трябва да представят очарованието на живота в града и да  уловят неговия дух.

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участието в конкурса е безплатно и отворено за всички възрастни, без ограничения на пол, националност или друга  квалификация. Професионалните фотографски студия са изключени от участие в конкурса.

В конкурса може да участва всеки жител на планетата, който е навършил 18 годишна възраст (пълнолетен - съгласно българското законодателство) и притежава снимка, направена някъде в Черноморец.
Всеки участник в конкурса може да участва с до десет снимки.

Лица, които нямат навършени 18 години, могат да участват със съгласието на родителите си, като за целта родителите попълнят „Декларация за съгласие” или участват от името на непълнолетното лице.

Всеки участник задължително попълва регистрационна форма, като декларира, че е съгласен с условията за участие във фотоконкурса.

За автори, които не са български граждани, основният език за участие в конкурса е англйски, като регистрационната форма и обозначението на творбите се попълва на английски език.

Допускането до участие се наблюдава и контролира от специална комисия, създадена от организаторите за конкурса. Основните критерии за допускане до участие са условията за съдържанието и качеството на снимките, както и спазването на поставените от организаторите срокове. 

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Фотоконкурсът ще се проведе от 12.00 часа на 15 юли 2022 г. до 24.00 часа на 30 септември 2022 г. (краен срок за изпращане на изображения в Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).

За да участват в състезанието, участниците трябва да  изпратят изображенията на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  .                      

 1. ЗА СНИМКИТЕ

Снимките се изпращат на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като е необходимо да отговарят на общите условия, посочените технически изисквания и да са получени в предварително обявените срокове.

Има ограничение до 10 броя снимки, които може да изпрати един участник.

За да бъдат допуснати до участие снимките трябва да отговарят на следните изисквания:

4.1. Снимките трябва да са подходящи за темата на конкурса.

4.2. Да са придружени от име на автора, заглавие на снимката и кратък обяснителен текст.

4.3. Снимката трябва да е направена от Вас и Вие да притежавате всички авторски права. Фотографът трябва да бъде единственото лице, което притежава правата върху всички изпратени снимки. Снимките не трябва да бъдат блокирани от издателства, агенции, други лица и организации.

4.4. Наименованието на файла със снимката трябва да съдържа: име и фамилия на фотографа, име на снимката, както и кой поред номер е тя от всички снимки, с които автора участва в конкурса. (например - PeterPetrov_ulica_01.JPG).

ТЕХНИЧЕСКИ изисквания към снимките

Участниците трябва да изпратят снимките в цифров вид – чернобели или цветни фотографии.

Участието на всеки автор се осъществява само по електронен път на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Снимките:

- Да не са по-малки от 1 МB или 1200 пиксела по дългата страна.

- Да не са подлагани на груби манипулации със софтуер за обработка на изображения.

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията се извършва еднократно на следния адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. чрез изпращане на:

- конкурсната снимка/и,

- регистрационна форма, - Изтегли формуляр

- декларация от родител, ако лицето няма навършени 18 години - Изтегли формуляр

В регистрационната форма се попълват - име, презиме и фамилия на автора, рождена дата, е-mail адрес, телефони.

Регистрационната форма за участие в конкурса, може да изтеглите от www.chernomorets.bg

 1. СРОКОВЕ

6.1. Срок за изпращане на снимките

Конкурсът се открива на 15.07.2022  г.

Краят на конкурса настъпва в 24.00 часа на 30.09.2022 г.

Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.

6.2. Обявяване на номинираните и победителите.

Имената им ще бъдат обявени в сайта www.chernomorets.bg .
6.3. Наградите ще бъдат обявени на www.chernomorets.bg .

 1. НАГРАДИ

Наградите са: 1-во място - 100 лева,

                        2-ро място - 75 лева,

                        3-то място - 50лева.

Кметство Черноморец не поема отговорност, ако не успее да се свърже с победителите  в резултат на грешно подадени  данни. Кметство Черноморец си запазва правото да провери редовността на подадените документи и да не допусне  тези, които след проверка се установят за нередовни.

 1. ЗА ДИСКФАЛИФИКАЦИИТЕ

Комисията дисквалифицира участници, които не са спазили някое от условията на фотоконкурса, а именно:

8.1. Не са попълнили съгласно изискванията регистрационната форма.

8.2. Не са съгласни с общите условия.

8.3. Не са изпратили снимки, отговарящи на темата.

8.4. Не са подали регистрационната форма в посочените срокове.

8.5. Не се допускат до участие снимки с неустановени или в последствие предявени права.

8.6. Не се допускат до участие снимки неотговарящи на техническите изисквания.

8.7. Не се допускат до участие в конкурса снимки с порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа и/или религиозна и расова нетърпимост. Също така няма да се допускат до конкурса снимки, които показват забранени от закона вещества или употребата им.

8.8. Не се допускат за участие творби на служители в Кметство Черноморец и свързаните с тях лица, както и на лица пряко или косвено заети с организирането на конкурса.

Ако сте дисквалифициран участник, на адреса, от който сте изпратили снимките, ще получите следното съобщение “Не сте допуснат до участие”, като се цитира и причината. В www.chernomorets.bg ще бъде поместен само списък с лицата, които не са допуснати до участие.

 1. ПРАВА

С качването на фотографията на интернет страницата се приема, че участникът дава изричното си съгласие тя да бъде публикувана по преценка на организаторите в периодични печатни медии и on-line издания, както и да бъде използвана в рекламни материали, в открити и закрити изложби на организаторите.

Всички снимки, участващи в конкурса, остават собственост на техния автор, но организаторите имат право да ги използват за реклама на Черноморец, като автора задължително се упоменава.

Ако на снимката има заснети хора, те трябва да са съгласни на публикации с тяхното изображение. При предявяване на претенции от заснети лица преди приключване на конкурса, снимката не се допуска до участие или ако е допусната, се сваля от гласуване в момента на предявяването. Ако в по-късен етап от конкурса бъдат предявени претенции към съдържанието или собствеността на снимката от трети лица, авторът на фотографията носи пълната отговорност за удовлетворяване на потенциални искове и права към нея.

Регистрационната форма за участие в конкурса, може да изтеглите от www.chernomorets.bg   .

 1. 10. Общите условия са неразделна част от регламента на конкурса.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

„ Ежедневието в Черноморец чрез образи“  се реализира от Кметство Черноморец. Фотоконкурсът има за цел да популяризира представата на хората за града, да разкрие чрез фотографии културното и природното богатство. Снимките трябва да представят очарованието на живота в града и  да  уловят  неговия дух.

Конкурсът за фотография „ Ежедневието в Черноморец чрез образи“  се провежда за втори път, от 2021 година.

 1. Тема на конкурса „ Ежедневието в Черноморец чрез образи“.
 2. Участници

2.1. Право на участие във фотоконкурса имат всички фотографи, професионалисти и любители, без ограничения във възрастта.

2.2. Фотографи, ненавършили 18 години, могат да вземат участие единствено при съгласието на техните родители или законни настойници.

2.3. Право на участие имат и неправителствени организации (в т.ч. читалища и училищни настоятелства), училища, музеи, библиотеки.

2.4. Във фотоконкурса НЕ могат да участват автори, които са служители на Кметство Черноморец, или са членове на журито, нито техните семейства и други лица, свързани с организацията на конкурса.

 1. Избор на победители

Фотографиите ще бъдат оценявани от жури, включващо и представители на Кметство Черноморец.

Очакванията към фотографиите са те или разказите, които пресъздават, да бъдат пряко обвързани с темата на конкурса и да въздействат емоционално.

 1. Авторски права.

4.1. Авторските права са притежание на фотографите.

4.2. Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите и върху които имат авторски права. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица .

4.3. Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си организаторите да ги използват по следния начин: да ги публикуват на хартия или в електронен формат, да бъдат включени в изложби, както и да бъдат използвани от други медии в публикации, свързани с изявата, и с цел реклама и представяне на конкурса. Участникът освобождава организаторите на конкурса от всякакви претенции на трети лица, свързани с използване на творбата за промоционалните цели на конкурса, както и за публикация на промоционални и информационни материали, свързани с дейността на Кметство Черноморец.

 1. Съхранение на лични данни

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

Фотографът дава съгласието си Кметство Черноморец да използват неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани със състезанието.

 1. Приемане на правилата на конкурса

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

 1. Други

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат на конкретно решение от страна на журито.